Coronacommunicatie is ook onze zaak

 

We hebben allemaal even te maken met andere omgangsregels in het openbare leven. Hoe zorg je ervoor dat iedereen in jouw zaak daarvan op de hoogte is? Met duidelijke communicatiemiddelen. 

 

 • Corona maatregelen blijven volgen

 • Houd zeker 1.5 m afstand

 • Contactloos betalen via Gsm / App.

 • Zeker genoeg je handen wassen

 • Hoesten en niezen in je elleboog

 • Afspraken maken via Gsm. of via Facebook : Jurgen Delaey

 • De fotograaf zal je juist uitleggen wat je moet doen of waar je moe staan 

 • Altijd blijven staan de fotograaf zal altijd een teken geven wanneer je kan verplaatsen  

Bericht van de Eerste Minister, Sophie Wilmès

De Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, is samen gekomen op 23 juli, om een stand van zaken op te maken over de gezondheidssituatie in ons land en om de nodige maatregelen te nemen.

Met het oog op de epidemiologische indicatoren is besloten om fase 5 van het afbouwplan niet te activeren. Het maximale aantal personen voor recepties en evenementen met publiek blijft dus gelijk. Wat de beurzen betreft, daar is een hervatting van de activiteiten voorzien voor 1 september, onder strikte voorwaarden en afhankelijk van de evolutie van de epidemie.

De Nationale Veiligheidsraad heeft een reeks maatregelen genomen die vanaf zaterdag 25 juli in het hele land van toepassing zullen zijn.

 • Bovenop de nu al geldende verplichtingen zal het dragen van een mondmasker ook verplicht zijn:

- Op markten, rommelmarkten en kermissen,

- In winkelstraten en op alle drukke plaatsen (privé of openbaar) zoals bepaald door de plaatselijke autoriteiten ;

- In alle openbare gebouwen voor de delen die toegankelijk zijn voor het publiek;

- In horecazaken, behalve als mensen aan tafel zitten ;

Het dragen van een masker blijft sterk aanbevolen in alle andere gevallen, vooral in situaties waar de veiligheidsafstand niet kan worden gegarandeerd.

 • De sluitingstijd van de nachtwinkels wordt vervroegd naar 22u.

 • De klanten van de horeca zal worden gevraagd een emailadres of een telefoonnummer achter te laten, zodat ze in geval van een infectie tijdig verwittigd kunnen worden. Deze informatie zal na 14 dagen worden vernietigd en kan niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de bestrijding van het Coronavirus.

In het algemeen is beslist dat de controles zullen worden versterkt.

Aangezien de epidemiologische situatie sterk verschilt van gemeente tot gemeente, hebben de lokale autoriteiten een prominente rol te spelen.

Zij treden op binnen het kader van het ministerieel besluit. Ze kunnen daarnaast aanvullende voorzorgsmaatregelen overwegen. Dat in overleg met de gewesten en de gouverneurs, om ervoor te zorgen dat de maatregelen coherent zijn in het hele land.

Anderzijds hebben de lokale autoriteiten alle ruimte om meteen in grijpen als er uitbraken zijn op hun grondgebied. De gewesten geven gezondheidsinformatie door en bezorgen de burgemeesters een stappenplan met graduele maatregelen die op gemeentelijk niveau kunnen worden genomen, gaande van de sluiting van één enkele zaak, tot de afkondiging van een lokale lockdown. Burgemeesters nemen uiteraard de verbale en visuele communicatie van de maatregelen die in hun gemeente worden genomen, op zich. Zij moeten worden gesteund in hun aanpak, in een geest van samenwerking met alle overheidsniveaus.

Tenslotte is het essentieel om te onthouden dat er zes gouden regels van kracht zijn, met name:

 • Respecteer de hygiënemaatregelen ;

 • Doe activiteiten het liefst buiten ;

 • Wees extra voorzichtig met kwetsbare mensen ;

 • Blijf op een veilige afstand (1m50) ;

 • Beperk je contacten tot 15 personen per week ;

 • En beperk ook bijeenkomsten tot 15 personen.

Wat de bubbel van 15 betreft – daar werd tijdens de persconferentie in herinnering gebracht dat de regel absoluut moet worden nageleefd om te vermijden dat het virus zich snel kan verspreiden. Iedereen moet een lijst kunnen opmaken van alle mensen met wie hij of zij tijdens de voorbije week nauwe contacten heeft gehad.

De basisregels blijven ongewijzigd tot en met 3 mei en moeten absoluut worden opgevolgd.

De ordediensten zullen daar blijven op toezien.

Volgende week wordt er een nieuwe Nationale Veiligheidsraad georganiseerd met als doel de volgende stap in de afbouw van de maatregelen nader uit te werken. Ons doel is om dat vanaf begin mei te organiseren. Het moet duidelijk zijn dat dit een gradueel proces zal zijn dat gebaseerd is op de adviezen van de wetenschappers.

Deze strategie zal gebaseerd zijn op verschillende pijlers, namelijk de veiligheidsafstanden, grootschalige screening maar ook tracing, de ontwikkeling van nieuwe regels die in de bedrijfswereld moeten worden toegepast.

Het is duidelijk dat het dragen van een mondmasker – zelfs een zogenaamd comfortmasker – ook een belangrijke rol zal spelen in de afbouwstrategie. Er is ons een eerste rapport bezorgd door
wetenschappers en federale en regionale gezondheidsambtenaren. Het vertelt ons dat, naarmate de maatregelen geleidelijk zullen worden afgebouwd, stoffen maskers zullen worden aanbevolen voor elke situatie waarin geen veilige afstanden kunnen worden aangehouden. Om dat te kunnen doen, zal er een collectieve inspanning nodig zijn, inclusief de opstart van een nationale productie. Toch kunnen mondmaskers de hygiënemaatregelen of het afstand bewaren niet vervangen.

Op korte termijn zal de Nationale Veiligheidsraad zich uitspreken over de analyses en voorstellen van de groep die belast is met de exitstrategie, onder meer over de juiste timing en de voorwaarden voor de geleidelijke heropening van de winkels en horecazaken, maar ook over de aanpak van scholen, stages, jeugdbewegingen en reizen. Het staat al vast dat er vóór eind augustus geen massa-evenementen zoals festivals kunnen worden georganiseerd.

Wat de bedrijfswereld betreft, blijven de huidige regels van toepassing totdat de protocollen per sector kunnen worden bekrachtigd. Het doel van deze protocollen is om de bedrijven in staat te stellen hun normale activiteiten zo snel mogelijk te hervatten en tegelijkertijd adequate werkomstandigheden voor hun werknemers te garanderen, aangepast aan de situatie. Telewerken moet nog enige tijd de voorkeur blijven krijgen.

Blijf thuis.
Blijf voor uzelf zorgen.

Blijf voor anderen zorgen.
 

Tips om jezelf en je familie te beschermen

 1. Blijf thuis, zeker als je ziek bent.

 2. Was vaak je handen.

 3. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een gesloten vuilnisbak.

 4. Geen zakdoek? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog.

Geef het virus niet door aan anderen

 1. Geef geen hand, kus of knuffel.

 2. Let extra op bij mensen die gevoelig zijn voor het virus:

 • mensen ouder dan 65 jaar

 • mensen met diabetes of problemen met hart, longen of nieren

 • mensen die gevoelig zijn voor infecties

 1. Laat kinderen niet in contact komen met oude mensen. Kinderen worden niet heel ziek van het coronavirus, maar ze kunnen het wel makkelijk doorgeven.

 2. Hou minstens 1,5 meter afstand als je buiten bent.

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Pinterest
 • Tumblr Social Icon
 • Instagram

Foto

Technix

Alleen op afspraak

0498/16 42 57

Westendelaan 350 

bus 0101

8434   Westende